This is TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 by the Tiki community Thu 22 of Feb, 2018 [12:41 UTC]
Menu
Last actions

svenska

print
SID is an independent Trade Union of all EU institutions employees and an affiliate member of Amnesty International UK. All you ever wanted to know about SID18/4/2012 arrow ((Kommentarer / synpunkter från svenska EU-anställda med anledning av den kommande revideringen av anställningsvillkoren inom EU))


12/3/2012 arrow((Är personalavdelningens sociala monolog ens avlägset demokratisk?))

12/3/2012 arrow((7 orsaker + 1 slutsats => 2.000 jobb att rädda))

16/2/2012 arrow((Rättsfall F-44/05RENV))

23/1/2012 arrow((Kommissionens allmänna riktlinjer för flextid))

23/1/2012 arrow((Kommissionslön + allmosa = minimi-inkomst))

13/12/2011 arrow((Nej till nedskärningar i EU anställdas arbetstillfällen, förmåner, pensioner och hälsovård))

7/12/2011 arrow((Manipulera statistiken och gläd politikerna))

25/11/2011 arrow((2% Feminism kontra 98% Kvinnohatare))

arrow Sammanfattning av nyheter angående Kamangar gjord av studenter på universitetet i AmirkabirCreated by: admin last modification: Wednesday 18 of April, 2012 [16:17:35 UTC] by admin


Current events
Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki RSS Maps rss Calendars
Powered by Tikiwiki CMS/Groupware | Installed by SimpleScripts