This is TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 by the Tiki community Wed 17 of Jan, 2018 [14:34 UTC]
Menu
Last actions

in Polish

print

Korporacja


arrow Zgodnie z prawnie określoną definicją, zadaniem korporacji jest bezwzględne kierowanie się własnym interesem ekonomicznym nie zważając na szkodliwe w skutkach konsekwencje dla innych.

arrow Ofiarą korporacji i jej niepohamowanych działań we własnym interesie stają się jednostki, społeczeństwa, a czasem nawet sami udziałowcy.

arrow Społeczna odpowiedzialność, która niekiedy przynosi korzyści, jest często jedynie mało znaczącym gestem ukrywającym prawdziwy charakter korporacji.

arrow Rządy zrzekły się znacznej części swojego wpływu na korporacje poprzez zwolnienie ich z prawnych ograniczeń, deregulację oraz zapewniły im większą władzę nad społeczeństwem w wyniku prywatyzacji.

Created by: admin last modification: Tuesday 03 of June, 2008 [09:43:07 UTC] by admin


Current events
Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki RSS Maps rss Calendars
Powered by Tikiwiki CMS/Groupware | Installed by SimpleScripts