This is TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 by the Tiki community Sat 20 of Jan, 2018 [03:09 UTC]
Menu
Last actions

Zanizanie stopni funkcyjnych pracownikow Komisji

Zaniżanie stopni funkcyjnych pracowników Komisji (Europejskiej)


|||Niedawno na stronach Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) został opublikowany nowy konkurs (EPSO/AD/125/08) mający na celu wyłonienie lekarzy pracujących dla Instytucji Europejskich. Lekarzy z tego konkursu podzielono na dwie grupy, pomimo że zadania, które maja wykonywać są takie same:

- badania wstępne
- badania roczne/okresowe
- orzekanie o niepełnosprawności
- opieka w nagłych przypadkach
- konsultacje
- medycyna prewencyjna
- porady zdrowotne
- wydawanie opinii lekarskich i administracyjnych

Komisje, w których będą zatrudniani również są takie same.

-- Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
-- Komisja do spraw określania warunków miejsca pracy
-- Komisja do spraw orzekania o niepełnosprawności
-- Rady starszych doradców medycznych instytucji Unii Europejskiej.

Jak zatem jest miedzy nimi różnica?

Część lekarzy zostanie zatrudniona w Komisji Europejskiej, w stopniu funkcyjnym AD 7. Komisja wymaga od nich jedynie 6 lat doświadczenia. Część natomiast, zostanie zatrudniona przez POZOSTALE INSTYTUCJE, gdzie wymagania są wyższe:. 10 lat doświadczenia. Osoby, które pomyślnie przejdą procedurę konkursowa, w sposób oczywisty będą zmotywowane do ubiegania się o stanowiska AD 9 (różnica 1500 euro miesięcznie)

Można wiec zapytać, jak to możliwe, że urzędnicy zatrudniani przez Instytucje Europejskie z tę samą pracę, te same zadania i obowiązki, maja być zaszeregowani w dwóch rożnych kategoriach, a przez co mają otrzymywać rożne wynagrodzenie?

Kiedy i kto zdecydował, że INNE Instytucje powinny zajmować bardziej poczesne miejsce niż Komisja? Czy te same osoby mogą ustanowić ranking instytucji poprzez ustalenie kryteriów znaczenia, możliwości awansu, itp? Czy na przykład nasi dyrektorzy generalni są mniej wykwalifikowani niż dyrektorzy w innych Instytucjach?

Być może jednak, Komisja myśli o sobie, jako o Instytucji drugiej kategorii, uważa, że podrzędna klasa personelu (pracownicy Komisji) może podlegać opiece medycznej podrzędnej grupy lekarzy.

Dlaczego ktoś zaniża znaczenie (oraz stopnie funkcyjne) osób pracujących w Komisji? Jest oczywiste, że inne instytucje stosują lepsze warunki dla pracowników niż Komisja. Czy będziemy świadkami wojny politycznej między instytucjami o znaczenie?

Po przeprowadzonej w roku 2004 reformie Kinnocka, konkursy (dla Komisji) zostały zorganizowane dla pracowników zatrudnianych w niższych stopniach funkcyjnych. Wynik: Komisja zmuszona jest do walki z dużymi firmami w celu zatrudnienia najlepszych, co z roku na rok staje się trudniejsze, ponieważ wynagrodzenia wysoko wykwalifikowanego personelu w sektorze prywatnym, rosną znacznie szybciej niż w Komisji. Drugim utrudnieniem dla naszej instytucji w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w Luksemburgu jest, fakt że musi konkurować z ofertami pracy w Brukseli, i starać się przekonać nowych pracowników do utraty siły nabywczej, a wszystko to w zamian za "przyjazne miasto bez korków" (?)

Teraz odkrywamy, że wyrośli nam nowi konkurenci: Pozostałe instytucje. Jeśli pracujesz w Komisji Europejskiej i chcesz skorzystać z porady lekarskiej, twój lekarz, będzie co najmniej 4 lata mniej doświadczonych niż lekarz w pozostałych instytucjach.

SID zwrócił się do EPSO o zatrzymanie procedury i unieważnienie tego konkurs oraz konkursu zorganizowanego na tych samych zasadach dla pielęgniarek, ponieważ są one przeciwko przyjętym zasadom o równym traktowaniu pracowników wszystkich instytucji.

SID również zwrócił się do EPSO o stworzenie wspólnej komisji składającej się z personelu i przedstawicieli administracji do zbadania wszystkich procedur zanim konkurs zostanie zamówiony i ogłoszony. Chce w ten sposób uniknąć chaosu mającego miejsce po rozpoczęcie konkursów, których warunki są sprzeczne z Prawami Podstawowymi, lub mogą prowadzić do sytuacji nierównego traktowania na polu zawodowym, a nawet do molestowania.
English version

Created by: admin last modification: Friday 12 of September, 2008 [16:35:43 UTC] by admin

wiki page: EPSO Laureate 01 · EPSO 03 · Manipulating?Internal?Competitions ? · X AD 229 11 EN · X AD 229 11 FR · Steps CA 01 · Has EPSO Failed · Same Job but at Half Salary · Manipulating Internal Competitions ? · Errora EPSO 01 · Errors EPSO 01 · Fastest Test in the West EPSO/AST/111/10 · No discrimination for Contractual agents means no frustration amongst them · AN DIE TEILNEHMERINNEN DES ALLGEMEINEN AUSWAHLVERFAHRENS EPSO/AD/177/10 VERWALTUNGSBEAMTE AD 5 · A TUTTI I PARTECIPANTI AL CONCORSO GENERALE EPSO/AD/177/10 AMMINISTRATORI AD 5 · TO ALL PARTICIPANTS OF GENERAL COMPETION EPSO/AD/177/10 — ADMINISTRATERS AD 5 · Contre la Discrimination dans le cadre des Concours Internes – 2-ème Pétition · A TOUS LES PARTICIPANTS AU CONCOURS GENERAL EPSO/AD/177/10 · EU2 internal competitions-whose interests do they serve · Complaint regarding general competition EPSO/AD/177/10 · A Day in the Life: Contract Agent in a Delegation · All you ever wanted to know about SID · What are the grievances of the Contractual Agents · La vérité sur les concours internes EPSO · Concours internes – toujours discriminatoires · Petition Against Discrimination in Internal Competitions · Les nouveaux Concours Internes EPSO Discriminant les Agents Contractuels · Zanizanie stopni funkcyjnych pracownikow Komisji · Degradando al personal de la Comision · EPSO Tests for Contractual Agents Sources for the Quantitative and Verbal Reasoning Test · Devaluation du personnel de la commission · Downgrading the Commission staff ·

Current events
Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki RSS Maps rss Calendars
Powered by Tikiwiki CMS/Groupware | Installed by SimpleScripts