This is TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 by the Tiki community Sat 20 of Jan, 2018 [02:56 UTC]
Menu
Last actions

Solidarność z działaczami na rzecz pokoju w Iranie

Human Rights
print
My, w SID, jesteśmy głęboko poruszeni brakiem wolności słowa i ciężkim położeniem wielu niewinnych irańskich działaczy związkowych, dziennikarzy, zwykłych ludzi, kobiet, dzieci i dysydentów w Iranie.

Ponadto, pragniemy podnieść kwestię irańskich kobiet, które stoją w obliczu powszechnej dyskryminacji w obliczu prawa.

W następstwie ostatnich krwawych zamieszek, z uwagi na wątpliwe wyniki wyborów, od 12 czerwca jesteśmy świadkami wielu okrucieństw wyrządzonych pokojowo nastawionym protestującym ze strony jednostek cywilnych sił bezpieczeństwa.

W wyniku tego, zamieszki oraz surową odpowiedź władz potępiła ogromna część ludności jak również społeczność międzynarodowa. Również grupa wysoko postawionego duchowieństwa w Iranie poparła protesty.

W dodatku jesteśmy świadkami używania przemocy wobec zwykłych irańskich obywateli w różnych miastach Iranu, niszczenia ich domostw oraz mienia przez milicję Basij.

Co więcej, obejrzeliśmy film o Nedzie, 27 letniej irańskiej dziewczynie, która została zabita przez jednostki cywilne sił bezpieczeństwa strzałem w serce i umarła na naszych oczach krwawiąc przez usta.

Widzieliśmy także innych młodych mężczyzn zastrzelonych przez milicję.

Potępiamy te okrucieństwa i namawiamy irańskie władze do zapewnienia, aby irańscy działacze związkowi i inni dysydenci w irańskich więzieniach nie byli torturowani ani w żaden inny sposób źle traktowani.

Poza tym, wzywamy władze, aby zwolniły Mansour Ossanlu, Ebrahim Medadi, Farzad Kamangar, Jafar Azimzadeh, Said Youzi, Kaveh Mozaffari, Gholamreza Khani, Mehdi Farahani Shandiz, Ronak Safarzadeh, Alieh Eghdam Doust i innych działaczy związkowych oraz dysydentów obecnie więzionych w Iranie. (odnośniki 1, 2)

Istotne jest, aby aktywiści już nie stali w obliczu aresztowań za wykonywanie swojego międzynarodowo uznanego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych oraz aby pokojowe zgromadzenia aktywistów praw pracowniczych mogły mieć miejsce.

Wzywamy władze do zaprzestania ich okrucieństw przeciwko niewinnym ludziom oraz o zapewnienie, aby aktywiści związków zawodowych nie byli poddawani aresztowaniom za wykonywanie ich międzynarodowo uznanego prawa do tworzenia i występowania do związków zawodowych oraz aby pokojowe zgromadzenia aktywistów praw pracowniczych mogły mieć miejsce.

Tu nie chodzi już o kradzież głosów. Chodzi o niesprawiedliwość na szeroką skalę zadaną ludziom.

Należy zauważyć, że skarga narodu jest przeciwko jawnym i skandalicznym niesprawiedliwościom popełnionym przeciw ludziom.

Społeczeństwo międzynarodowe jest świadkiem tych okrucieństw gdzie irańskie władze już złamały wiele artykułów .

Podobnie, domagamy się, aby sprawcy tych okrucieństw byli traktowani jako zbrodniarze przeciwko Prawom Człowieka, którzy powinni być osądzeni i postawieni przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.

Pomimo wszystkich silnych represji milicji i obaw jakie zostały wzbudzone w sercach, ludzie nadal protestują i wyrażają gniew nawet na dachach swoich domów przez całe noce śpiewając “Bóg jest Wielki”.

Prosimy naszych kolegów o podpisanie tej petycji i przesłanie emailem z powrotem do nas jako znak poparcia dla działaczy na rzecz wolności w Iranie.

Petition in support of Iranian freedom seekers


odnośniki :1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

S olidarity with those who work for their money
I ndependence from those who don't
D emocracy in all decisions taken by groups of sane, adult humans


SID - Solidarity, Independence, Democracy is an independent Trade Union of all EU Institutions employees (Je souhaite adhérer au SID…)


Register of Interest RepresentativesCreated by: admin last modification: Wednesday 20 of July, 2011 [21:53:07 UTC] by admin

wiki page: Art 27 01 · Nej till nedskärningar i EU anställdas arbetstillfällen, förmåner, pensioner och hälsovård · WikiWitch Aint Dead · Arab Spring 01 · arabic pages · 52.3 % of the votes = 85 % of the seats. Is this in the interest of Staff? · Big Bad HR 01 · Contempt of Court Contempt of Luxembourg · SID questions Commission proposal to reform once again the EU Staff Regulations · Arbitrary Procedures 01 · Unanswered questions to Mr Kallas · How to Keep Women Happy 365 · Charte Européenne des Droits fondamentaux : Dernière forteresse de l'espérance ? · Egyptians are Smarter than Sheep · From Cairo to Brussels · Clinging to EU charter of Fundamental Rights as the best bastion of hope · We Got Your Back Viviane · To the Iranian Opposition: Moving Beyond the May 9th Executions with our Continued Support · Hangmen and other Cowards · Mayday 2010, No to Bailing Out Billionaires, Yes to Real Economic Development · All you ever wanted to know about SID · Is the end of lapidation in sight in iran · March 8th; Help Amnesty International Stop War Crimes Against Women and their Children · March 8, Women and Hot Air · Protect the EU from its Friends · Tibet meeting videos · Workers in Tibet · Workers in Tibet Meeting · Solidaridad con quienes piden libertad en Irán · Solidarity with Freedom seekers in Iran · Solidarność z działaczami na rzecz pokoju w Iranie · Solidarité avec des demandeurs de liberté en Iran · solidarity with freedom seeker in Iran in farsi · Corporations versus Citizens; Profit before People · Informations provenant des étudiants de L'Université Amirkabir de Téhéran et d'autres sources concernant M Farzad Kamangar · Sammanfattning av nyheter angående Kamangar gjord av studenter på universitetet i Amirkabir · Digiuno di sostegno al Dalai Lama, 4-12-2008 · Jeûne de soutien pour S.S. le Dalaï Lama jeudi 4 déc 2008 · Dalai Lama at the EP European Fasting Thursday 4 December 2008 · News from Amirkabir university students in Tehran · Kamangar02 · Farsi pages · Iranian Supreme Court upholds Kurdish teacher s death sentence · Mayday- Mayday Pensions going down · SID is against Human Rights atrocities perpetrated across the globe · lapidation petition in Farsi · Gegen Aggression und Steinigung · Iranian lapidations in Portuguese · In defense of Iranian trade unionists · Faible politique anti harcelement · election results 2007 Luxembourg in Spanish · Do It Yourself Democracy Behind Closed Doors · Against Aggression and Lapidation · A Weak Anti Harassment Policy · EDL and ODL Staff · CDR COMPASS SCOP and the unfortunate Officials · Is Admins Monologue even vaguely democratic · Democracia Ltd Abuso de la RFID · Believers in Human Freedom and the Rights Of Individuals · All about RFID ·

Current events
Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki RSS Maps rss Calendars
Powered by Tikiwiki CMS/Groupware | Installed by SimpleScripts