This is TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 by the Tiki community Sat 20 of Jan, 2018 [03:10 UTC]
Menu
Last actions

Rättsfall F-44/05RENV

Legal Cases
print
English

Rättsfall F-44/05RENV
Flera av SIDs medlemmar närvarade under personaldomstolens mål F-44/05RENV eftermiddagen den 19 januari 2012 som stöd för Guido Strack när hans mål mot Kommissionen gällande avslag av ansökan till enhetschefstjänst flera år tidigare.

Nedanstående citat sägs vara av Emil Gustav Friedrich Martin Niemöller (1892-1984). Han var en tysk antinazistisk teolog och pastor i lutherska kyrkan.

Als die Nazis die Kommunisten holten, När nazisterna kom för att hämta kommunister When the Nazis came for the communists,
habe ich geschwiegen; Teg jag I remained silent;
ich war ja kein Kommunist Jag var ju ingen kommunist I was not a communist
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten När de spärrade in socialsiterna When they locked up the social democrats,
habe ich geschwiegen; Teg jag I remained silent;
ich war ja kein Sozialdemokrat Jag var ju inte socialist I was not a social democrat.
Als sie die Gewerkschafter holten När de kom för att hämta fackföreningsmedlemmarna When they came for the trade unionists,
habe ich nicht protestiert Protesterade jag inte I did not speak out;
ich war ja kein Gewerkschafter Jag var ju inte med i någon fackförening I was not a trade unionist.
Als sie die Juden holten När de hämtade judarna When they came for the Jews,
habe ich nicht protestiert Protesterade jag inte I didn’t speak up,
ich war ja kein Jude. För jag var ju ingen jude because I wasn't a Jew.
Als sie mich holten När de hämtade mig When they came for me,
gab es keinen mehr, Fanns där ingen kvar there was no-one left
der protestieren konnte Som kunde protestera to speak out.Vi måste visa solidaritet med våra kolleger

Efter förhandlingarna tog vi ett foto på hela gruppen. Guido Strack sitter I främre raden till vänster med en grön pärm.

reference: 1, 2, 3

Created by: admin last modification: Tuesday 26 of June, 2012 [23:25:10 UTC] by admin


Current events
Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki RSS Maps rss Calendars
Powered by Tikiwiki CMS/Groupware | Installed by SimpleScripts