This is TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 by the Tiki community Thu 22 of Feb, 2018 [14:32 UTC]
Menu
Last actions

Manipulera statistiken och gläd politikerna

Remunerations
Financial crisis
print
In English

Manipulera statistiken och gläd politikerna12 av Ministerrådets medlemsstater (AT, DK, EE, FI, FR, DE, IT, LT, LV, NL, SE och UK) har gett Kommissionen i uppdrag att granska EU-tjänstemännens tjänsteföreskrifter, senast reviderade 2004. Självklart har medlemsstaterna rätt att föreslå förändringar….men politikerna borde inte basera tekniska beslut för löneberäkningar på resultaten av simleringsberäkningar. (se referens1 för en beskrivning av den nuvarande metoden för indexering av EU-tjänstemännens löner)

Politiker borde istället titta på principerna för hur mätningen är konstruerad. I annat fall kanske de i slutändan får ett annat resultat än det de förväntat sig.

Först och främst är EU's lönesystem inget isolerat automatiskt system: det ger varken mer eller mindre än vad medlemsstaternas tjänstemän får.

Tillägg av nya medlemsstater till det aktuella urvalet (eller utvidgning till hela EU-27, eller varför inte en inskränkning till bara BE och LU?) är egentligen en fråga om hur man definierar vad systemet bör mäta. Vilken grund ska vi välja om vi inte tar med hela EU27?

Nord / syd /öst /väst? Olika språk? Att bara säga "jag gillar inte polacker" eller "Jag gillar grekerna" gränsar till rasism, även om det formuleras i termer av "att ta med dem gör att trenden förskjuts".

Medlemsstaterna vill uppenbarligen inte förstå att allt BII, (Bryssels Internationella Index), gör är att mäta inflationen i Bryssel. Det är inte en andra anpassning ovanpå något annat. Det är inte ett alternativt till att ta fram ett konsumentprisindex för olika grupper av den nationella befolkningen (t.ex. för inkomst kvintil, eller åldersgrupp, eller stad).

Utlandsstationerade är kända för att ha andra konsumtionsmönster än genomsnittet av den nationella befolkningen, så det är korrekt att använda ett specifikt viktmönster. I praktiken är skillnaden faktiskt inte så stor (beräkningar tyder på att HIKP-utvecklingen (Harmoniserat konsumentprisindex) för 2003-2010 t o m skulle ha blivit högre än BII utvecklingen).

Medlemsstaterna har förmodligen rätt i att det inte är någon bra teknisk lösning att kombinera BE HIKP med LU HIKP för att skapa ett BELU-index - men idén att behandla Bryssel och Luxemburg som en region är i sig inte nödvändigtvis fel.

Det beror bara på vad man vill mäta. Medlemsstaterna borde inte förkasta idén bara för att det skulle kunna ge ett större utslag än BII.

I ett vidare perspektiv skulle statistiker säkert kunna tala om för Medlemsstaterna hur korrekta mätningar bör göras om medlemsstaterna kunde komma överens om vad det är de vill att systemet för att mäta.

 Vill de t ex förändra den etablerade principen om parallell utvecklingen av köpkraften med nationella tjänstemän? I så fall kan olika sätt föreslås för att genomföra det på, under förutsättning att EU-domstolen godkänner ändringen i enlighet med förslaget.

 Vill de t ex vill fortsätta att garantera jämförbar köpkraft för alla EU's tjänstemän oberoende av stationeringsort, då kan statistiker säkerligen ge råd om hur detta skulle kunna ske på bästa sätt.

Inga av dessa förslag skulle förmodligen innebära en skrotning av utnyttjandet av geografiska prisundersökningar utan skulle istället bara använda extrapolering av HIKP.

Men allt beror på vad medlemsstaterna vill att systemet ska göra. Och säg inte bara "att betala dem mindre". Det luktar helt enkelt avundsjuka.

Förkortningar:
HIKP (Harmoniserat konsumentprisindex)

BII (Bryssels Internationella index)

Länk till landskoder

Konsoliderad version av tjänsteföreskrifterna

Referenser
Referens 1; beskriver i detalj hur den nuvarande automatiska löneindexeringen beräknas (EN)

Referens 2; kort SID artikel om löneindexberäkning. (to be translated)

Referens 3; SID artikel om två paragrafer av tjänsteföreskrifterna (to be translated)

Referens 4; kort SID artikel om löneindexberäkning. (to be translated)

Referens 5; kort SID artikel om löneindexberäkning. (to be translated)

Referens 6; "Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning av korrigeringskoefficienterna för lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska unionen"(COM 2011 312)

S olidarity with those who work for their money
I ndependence from those who don't
D emocracy in all decisions taken by groups of sane, adult humans


SID - Solidarity, Independence, Democracy is an independent Trade Union of all EU Institutions employees (I want to join SID…)


Created by: admin last modification: Thursday 15 of December, 2011 [09:03:36 UTC] by admin

wiki page: Roth Behrent DE 01 · Roth Behrent EN 01 · Roth Behrent FR 01 · Eating Your Own Words · Ministry of Truth · Nobel EU 01 · Art 27 02 · Art 27 03 · Art 27 04 · Art 27 01 · Financial Crisis Light 01 · Financial Crisis Light tunnel 01 · Comments and Views from Swedish EU officials on the forthcoming Review of the Staff Regulations for Officials of the EU Institutions · Kommentarer / synpunkter från svenska EU-anställda med anledning av den kommande revideringen av anställningsvillkoren inom EU · Swede Rep SE · Swede Rep EN · Income Support 01 · Manipulera statistiken och gläd politikerna · Nej till nedskärningar i EU anställdas arbetstillfällen, förmåner, pensioner och hälsovård · Hammered EU Staff employee remunerations · SID au sujet du compte-rendu de l'état de l'Union en 2011 donnée par Président José Manuel Durão à Strasbourg · Express versus SID · Negotiations Hallucinations 01 · soit 40 réduction · soit 40 reduction · soit 40% réduction · heart full o gratitude 02 · heart full o gratitude 01 · X Depenses administratives économies · X Depenses administratives �conomies · Slim Cat 01 · Adaptation des rémunérations : le Conseil a violé le Statut Luttons ensemble pour le respect de la légalité · Allocations scolaires et bourses CEDIES luxembourgeoises · 52.3 % of the votes = 85 % of the seats. Is this in the interest of Staff? · SID on president José Manuel Durão Barroso's State of the Union Address 2011 speech in Strasbourg · X ChamberPot 01 · Goin Viral 01 · Shp Wrecked 03 · Shp Wrecked 02 · ShipoWrecked 01 · Same Job but at Half Salary · Contempt of Court Contempt of Luxembourg · SID questions Commission proposal to reform once again the EU Staff Regulations · Bad News from Commission · X01 01 · Une déclaration de guerre du Conseil contre le Service public européen · Charte Européenne des Droits fondamentaux : Dernière forteresse de l'espérance ? · Regarding collective action of SJE and SID against our salary cuts · Clinging to EU charter of Fundamental Rights as the best bastion of hope · Allocations scolaires nouvelles dispositions administratives concernant l’article 67, paragraphe 2, du Statut · Budget Line 26 01 02 11 · Less money on the table for our next METHOD · The METHOD, what would it look like on 1/1/2013? · No Double Taxation at the United Nations · All you ever wanted to know about SID · The Grand Duke giveth and the Commission taketh, praised be the Commission · To recover salary losses incured to me as a result of the Council decision of December 2009 · The Financial Crisis in the EU Civil Service · Our Salaries and the EU Law · Double Taxation: When Will it be Your Turn? · Double Taxation: How to Beat the Heat · No to Economic Cannibalism Yes to Social Democracy and Co-decision · Mayday- Mayday Pensions going down · Pensions and Salary · Roadmap to equal pensions · Save 2000 Jobs petition to European Parliament · The Holmquist Reform · The method decrypted · What do you think of the way AD9s / AST9 are treated · What we do not know hurts us · Le rapport Holmquist · les cdr l ultimatum et le referendum · le douteux processus de certification de monsieur kallas · Conclusions · How the method sometimes malfunctions · Histoire de l egalite de Pension hommes femmes · dubious kallas certification process · EPSO Tests for Contractual Agents Sources for the Quantitative and Verbal Reasoning Test · Discrimination against Contractual Agents · Devaluation du personnel de la commission · articles 64 and 65 · Annex XI · 2000 job cuts and what we did about it · Was halten Sie von der Kinnock Reform · The Holmquist Report and Where it Came from and Where it Should Go · The Reform From Empty Promises to Empty Pockets · The CDR- the Ultimatum and the Referendum · Kallas CDR reform · Downgrading the Commission staff · Do you remember that 2000 Jobs were to go in 2006 · CDR COMPASS SCOP and the unfortunate Officials · Will it solve your promotion problems · Le REC de Kallas pas une potion magique · Kallas CDR Ultimatum in Spanish · Die CDR- das Ultimatum und das Referendum · CDR in Hungarian ·
wiki page: Compromising 01 · Staff Budget 01 · Art 27 02 · Art 27 03 · Art 27 04 · Art 27 01 · Should EU Institutions discriminate against university educated citizens at a time of Generation 1000 euros and many university graduates out of a job · Ripoff 01 · Three Good Reasons 01 · Financial Crisis Light 01 · DGT – Restructuring, Can the disaster be averted? · European Parliament to amend Staff Regulations as a result of 847/2011 petition · Financial Crisis Light tunnel 01 · DGT 01 · Une nouvelle politique de recrutement s'impose à la Commission, par Solidarité Européenne · Time for the Commission to rethink its recruitment policy, a tract by Solidarité Européenne · Manipulera statistiken och gläd politikerna · SID au sujet du compte-rendu de l'état de l'Union en 2011 donnée par Président José Manuel Durão à Strasbourg · IP laws stop SMEs create jobs and prosperity for us all · X Depenses administratives �conomies · x1000000000x Austerity 01 · SID on president José Manuel Durão Barroso's State of the Union Address 2011 speech in Strasbourg · Stop the foreseen job cuts · SID questions Commission proposal to reform once again the EU Staff Regulations · Budget Line 26 01 02 11 · No Double Taxation at the United Nations · Mayday 2010, No to Bailing Out Billionaires, Yes to Real Economic Development · The Crises 2009 · Double Taxation: When Will it be Your Turn? · Double Taxation: How to Beat the Heat · What to do · Commission's Admin does its best to cope with the financial crisis · financial crisis part 2 of 3 · financial crisis part 3 of 3 · financial crisis part 1 of 3 · The Economics of Inequality · 2000 job cuts and what we did about it ·

Current events
Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki RSS Maps rss Calendars
Powered by Tikiwiki CMS/Groupware | Installed by SimpleScripts