This is TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 by the Tiki community Mon 26 of Feb, 2018 [01:46 UTC]
Menu
Last actions

Kommissionslön + allmosa = minimi-inkomst

print
in English

Kommissionslön + allmosa = minimi-inkomst


Kommissionen betalar sina minst uppskattade tjänstemän löner som understiget minimilönen föreskriven enligt luxemburgsk lag.

Det är tydligt att regeringen för vårt värdland känner mer socialt ansvar än vår arbetsgivare eftersom Luxemburg erbjuder inkomststöd till de av oss som är sämst betalda. Se här för tabell med tröskelvärden för 2012.

Om du är berättigad till inkomststöd finns instruktioner på tyska och franska om hur du fyller i din ansökan.

Det faktum att tjänstemän som arbetar för Europeiska Unionens institutioner är berättigade till socialhjälp enligt medlemsstatens sociallagstiftning misskrediterar hela EU-projektet, åtminstone vad gäller de 98 % av samhället som består av vanliga inkomsttagare.

Kommissionen bryter medvetet mot bindande nationell lagstiftning för att klämma ur några droppar till från sina tjänstemäns lönebudget. Det visar på en uttalad omsorg om skattepengarna från de 2% av samhället som kan räknas till de verkliga höginkomsttagarna.

I Bryssel finns särskilda kort att tillgå för AST1-3 tjänstemän och även för kontraktsanställda, förutom grad 12 och över. Offentliga soppkök tar inte än emot dessa, men korten berättigar till 1,25€ (ca 10,50 SEK) rabatt för lunch i EUs restauranger.

Det kan vara psykiskt svårt att acceptera socialhjälp, men vi uppmanar er att acceptera den hjälp som erbjuds. Det är de själviska snåljåparna i samhällstoppen med sina femsiffriga löner som ska känna skam, inte ni.

Created by: admin last modification: Monday 23 of January, 2012 [14:53:33 UTC] by admin


Current events
Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki RSS Maps rss Calendars
Powered by Tikiwiki CMS/Groupware | Installed by SimpleScripts