This is TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 by the Tiki community Mon 26 of Feb, 2018 [01:47 UTC]
Menu
Last actions

Kommissionens allmänna riktlinjer för flextid

print
In English

Kommissionens allmänna riktlinjer för flextid


I de allmänna riktlinjerna (SEC(2006)1796) står det:

1. Mer flexibla arbetstider är en viktig del av den administrativa reformen
2. Kommissionen anser att flextid kan bli ett viktigt medel för personalen att hitta en balans mellan arbete och privatliv.
3. Kommissionens intresse i att införa flextid är att öka personalens motivation och därmed dess ansvarstagande för hur den använder sin arbetstid.


Låt oss jämföra detta med vad GD ESTAT anser om flextid som det anges i protokollet från det 712e direktörsmötet av den 12 oktober 2010 (Doc.712 1.5):

4. Olika möjligheter för att begränsa uttag av flextid diskuterades:
Att förbud mot uttag av kompensation i hela dagar, eller i samband med semester och helger, såvida inte detta överenskommits på förhand.

5. Det är istället nödvändigt att cheferna fördelar arbetet inom enheten för att förhindra ackumulering av övertid när detta inte är befogat av arbetsbelastningen. Flextidsuttag bör ses som något exceptionellt.

Trots Kommissionens retorik i punkterna 1 till 3, anser GD ESTATs övre ledarskikt att flextid är något negativt och diskuterar hur de ska kunna neka eller begränsa dess användande i GD ESTAT. Återigen ser vi hur GD HR och kommissionärerna för en politik som strävar efter att ge en positiv inriktning av kommissionens personalpolitik, medan ledningen för ett av dess Generaldirektorat intar en annan och helt motsatt ståndpunkt.

Vicepresident Šefcovics förslag nyligen följer GD ESTATs principer i att för att vara en bra chef måste denne åtminstone halvera sin personals rättigheter för att visa de vem det är som bestämmer. Artikel 55 i våra nuvarande tjänsteföreskrifter säger att maximal arbetstid under en vecka är 42 timmar. Med tanke på att vår nuvarande arbetstid är 37.5 timmar i veckan ger detta den individuelle tjänstemannen 4,5 timmar (42-37,5) per vecka att arbeta extra om han eller hon så önskar vilket kan kompenseras månaden därpå med ett uttag av maximalt 15 timmar. Med det nya förslaget om 40 timmars arbetsvecka, kommer det maximala antalet veckotimmar som kan ackumuleras och accepteras inom flextidssystemet att reduceras till två timmar (42-40). Under en fyraveckorsperiod blir detta som mest åtta timmar vilket motsvarar en dag av kompensation som kan tas ut påföljande månad.

När vi jämför ovanstående med flextidsbestämmelserna för ILOs tjänstemän, finner vi att EU hamnar i ett sämre läge. Inom ILO arbetar tjänstemännen 40 timmar i veckan och det är tillåtet att överföra 16 timmar flextid var fjärde vecka till nästa period vilket ger möjlighet att ta ut två dagar i kompensation den månaden.

Vicepresident Šefcovics förslag är att begränsa den möjligheten till en dag. Hur förenar kommissionen hans ovan nämnda argument med dess mål att ge sina tjänstemän mer flexibilitet att hitta en balans mellan arbete med privatliv?

Med vänlig hälsning
SID ekonomisekreterare

Created by: admin last modification: Monday 23 of January, 2012 [15:59:20 UTC] by admin


Current events
Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki RSS Maps rss Calendars
Powered by Tikiwiki CMS/Groupware | Installed by SimpleScripts