This is TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 by the Tiki community Mon 26 of Feb, 2018 [01:46 UTC]
Menu
Last actions

Coras Scoile ar Leith

Córas Scoile ar Leith - Na Scoileanna Eorpacha
European Schools
print
Córas Scoile ar Leith - Na Scoileanna Eorpacha

Osclaíodh an chéad Scoil Eorpach sa bhliain 1953 i Lucsamburg.
Bunaíodh iad go háirithe chun na páistí na státseirbhísigh Eorpacha a mhúineadh.
Tá focail Jean Monnet, a chuireann aidhmeanna riachtanacha na Scoileanna Eorpacha (SE) in iúl, greanta i gclocha bunaidh na SE uile:
"Oilte taobh le taobh, neamhchorraithe ó aois óig le claontachtaí nimhneacha, le heolas ar na háilleachta agus na dea-luachanna uilligh de na cultúir éagsúla tuigfidh siad de réir mar a n-éiríonn siad aníos go mbaineann siad le chéile. Le grá agus bród de shíor dá tíortha dúchais beidh siad ... dea-ullmhaithe le leanúint le agus le daingniú saothair a gcuid aithreacha chun Eoraip aontaithe agus faoi bhláth a bhaint amach."

Nuair a ghlac Éire ballraíocht sa Chomhphobal ( AE ), chuaigh na pháistí Éireannacha, isteach sa rannóg Bhéarla, ach d’fhéadfadh siad ceachtanna Gaeilge a dhéanamh, sna SE móra ar a laghad ( Lucsamburg & An Bhruiséil ). Is féidir an Ghaeilge a mhúineadh, freisin, mar theanga bhreise taobh amuigh den ghnáth-amchlár. Rinneadh seo le cabhrú leis na páistí a dteanga agus a gcultúr féin a chaomhnú le cabhrú leo ath-imeascadh tar éis dóibh gabháil ar ais chuig córas scolaíochta na hÉireann.

Ach de bharr iarrachtaí ó Choimisiún na hEorpa díriú go príomha ar chostais a ghearradh, tá na scoileanna i seaicéad ceangail le 7 bliana anuas.

Toradh amháin, ná an sochtadh a dhéantar ar ranganna Gaeilge. Faoi láthair, ní cheadaíonn riarthóirí reatha scoile i Lucsamburg ach seisiún ranga amháin in aghaidh na seachtaine don Ghaeilge sa chéad bhliain den mheánscolaíocht; in ainneoin go ndéantar soláthar le haghaidh trí sheisiún sna rialacháin. Ar an mbarr sin, bhí an Ghaeilge i gcónaí ar cheann de na teangacha sin ar a dtugtar teangacha cosanta, ar nós Máltaise. Tá siad difriúil ó theangacha eile ina mbíonn an daonra de chainteoirí dúchais níos mó. Tá sé beartaithe freisin go múinfí an Ghaeilge mar Teanga 4 (L4) ón séú bliain den mheánscolaíocht, má tá 5 páistí ann ar a laghad.

Tá íoróin ag baint leis an mbealach ina bhfuiltear ag caitheamh leis an nGaeilge, a thosaigh go luath sa bhliain 2009, de bharr go bhfuil sé seo ag tarlú agus gan ach cuid bheag blianta imithe ó rinneadh teanga oifigiúil de chuid an AE den Ghaeilge!

Is é seo achoimre ghairid le téacs níos mionsonraithe. Chun an doiciméad iomlán a léamh téigh chuig: http://www.apeee.lu/docs/All/NaScoileannaEorpacha_agus_an_Ghaeilge-2010-11-11.pdf

Created by: admin last modification: Sunday 10 of June, 2012 [18:29:28 UTC] by admin


Current events
Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki RSS Maps rss Calendars
Powered by Tikiwiki CMS/Groupware | Installed by SimpleScripts