This is TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 by the Tiki community Thu 22 of Feb, 2018 [12:22 UTC]
Menu
Last actions

2% Feminism kontra 98% Kvinnohatare

Trade Unions
Women
print
in English

2% Feminism kontra 98% Kvinnohatare


Den kommande reformen kommer att kosta oss alla minst 26,5% av vår lön, men de finns de som kommer att råka ännu värre ut.

Som vanligt är det kvinnorna som är den största gruppen förlorare och som får axla de tunga, oundvikliga bördorna. Varför då? Jo Institutionerna planerar att inte längre rekrytera sekreterare till kategorin AST (administrativ assistent).
Framöver kommer bara tillfälliga anställningskontrakt förekomma för denna kategori. Resultatet blir en lönesänkning utöver 26,5% och dessutom en kraftig inskränkning i anställningstryggheten.

"Avskedsministeriet" är väl medvetet om att åtminstone 99% av sekreterarna råkar vara kvinnor. Studenter i EU-lagstiftningen har ett ord för smärtsamma åtgärder som endast gäller en grupp av människor, men inte för resten; indirekt diskriminering.

Den goda nyheten är att när en domstol har fastställt förekomsten av indirekt diskriminering, lägger den bevisbördan helt och hållet på den som anklagas för att har förorsakat orättvisa. Detta ger ett visst hopp om att våra sekreterare kan återfå sin status genom domstolsbeslut även om kommissionen beslutar att visa sin kvinnofientlighet genom att attackera just dem.

Tillfrågad om detta problem, svarade kommissionär Reding att 60% av den mellersta och 80% av den högsta ledningen inom det Generaldirektoratet hon leder var kvinnor. Men detta täcker bara 2% av toppen på hennes organisationsplan. SID kommer att stödja alla de bland de lägre 98% som är villiga att försvara sig, i domstolen, i parlamentet eller genom tålmodigt, subtilt motstånd.

S olidarity with those who work for their money
I ndependence from those who don't
D emocracy in all decisions taken by groups of sane, adult humans


SID - Solidarity, Independence, Democracy is an independent Trade Union of all EU Institutions employees (Je souhaite adhérer au SID…)


Created by: admin last modification: Wednesday 07 of December, 2011 [18:00:25 UTC] by admin

wiki page: May 2013 01 · May Day 2012 · May Day 2012 ITUC · Challenge 01 · March8 2013 01 · 27 Nasty Foreigners 01 · Staff Budget 01 · Public Sector Enemy Number One? · Dyslexia at work in a multilingual environment · CA 17022012 lux 01 · CA Open Letter 01 · Eating Your Own Words · As Much Democracy as Possible in the Luxembourg Staff Committee Elections · Intra Muros 01 · No Nukes 01 · Nobel EU 01 · Incredible Statistics 01 · Disunited 02 · Dalli 01 · Heads Tails 01 · Art 27 04 · Staff General Assembly in support to the Contract Agents in Luxembourg · Staff Regulations Review 01 · Art 27 01 · Staff Development 01 · Deform 01 · Reform Evil_01 · Should EU Institutions discriminate against university educated citizens at a time of Generation 1000 euros and many university graduates out of a job · Two Xeform Two · Disunion 01 · G2004 01 · Some SID photos · Dgt Save Preamble 01 · front page history 06 · front page history 3 · front page history 5 · front page history01 · front page history02 · front page history4 · Chuck Norris Facts and Our Social Dialogue · Three Good Reasons 01 · SID Commission Brussels' candidates for Local Staff Committee elections 2012 · Ad Hoc 2011 01 · DGT – Restructuring, Can the disaster be averted? · DGT 01 · Comments and Views from Swedish EU officials on the forthcoming Review of the Staff Regulations for Officials of the EU Institutions · Kommentarer / synpunkter från svenska EU-anställda med anledning av den kommande revideringen av anställningsvillkoren inom EU · Swede Rep SE · Swede Rep EN · 7 orsaker + 1 slutsats => 2.000 jobb att rädda · Är personalavdelningens sociala monolog ens avlägset demokratisk? · Fighting Poll Tax 01 · seven reasons 01 · X Clock Card 01 · 2% Feminism kontra 98% Kvinnohatare · insure05 · Legal Insurance I · IBS 01 · Express versus SID · IP laws stop SMEs create jobs and prosperity for us all · Cutting Eurostat 01 · Fed EU EN 01 · Fed EU FR 01 · Wikiwitch01 · WikiWitch Aint Dead · Feminism Mysogynism 01 · Three Million 01 · 15 10 2011 · CA Coffee EN · CA Coffee FR · Slim Cat 01 · Bild kontra SID · bild01 · How to negotiate for the next Method · Pérez Reverte 01 · serge reynaud facteur menacer par les poursuites disciplinaires · serge reynaud the postman who is going though diciplinary procedure · Big_Middle_Little · 52.3 % of the votes = 85 % of the seats. Is this in the interest of Staff? · SID platform · SID on president José Manuel Durão Barroso's State of the Union Address 2011 speech in Strasbourg · X ChamberPot 01 · Goin Viral 01 · Steps CA 01 · Big Bad HR 01 · SID's petition 192/2009 is finally through to the Legislative Committee · Public Sector Strike in the UK on 30 June 2011 and EU Officials Strike in Brussels on 29 June 2011 · Public Transport Petition · May 2011 · Profs de Langue 01 · We've Come A Long Way · X02 ShipWrecked 02 · ShipoWrecked 01 · Limited Careers · Contempt of Court Contempt of Luxembourg · do you want to take the red or the blue pill · SID questions Commission proposal to reform once again the EU Staff Regulations · X01 01 · Defend Pensions FR · Defend Pensions EN · Arbitrary Procedures 01 · Unanswered questions to Mr Kallas · Une déclaration de guerre du Conseil contre le Service public européen · Charte Européenne des Droits fondamentaux : Dernière forteresse de l'espérance ? · Staff General Assembly in support to the Contract Agents · Regarding collective action of SJE and SID against our salary cuts · Clinging to EU charter of Fundamental Rights as the best bastion of hope · How many IT jobs are to be lost as a result of Cloud Computing madness · Budget Line 26 01 02 11 · SID became an affiliate member of Amnesty International UK · SID candidates for Brussel Staff Committee election and their program · SID candidates in VOTE THE CHANGE list in Luxembourg Local Staff Elections 2010 · Message of solidarity from SID to all Irish Public Service trade Unions · A Thought for Mayday 2010 · Mayday 2010, No to Bailing Out Billionaires, Yes to Real Economic Development · Local Staff Committee Rules · Local Staff Election system and results · National Union of Teachers · Highlights of SID platform · Detached from Democracy · Beyond Local Staff Elections · The D stands for Democracy · All you ever wanted to know about SID · The Roots of SID · March 8th; Help Amnesty International Stop War Crimes Against Women and their Children · March 8, Women and Hot Air · Protect the EU from its Friends · Does Admin believe in Miracles? · Corporations versus Citizens; Profit before People · Crucifixion and the CDR · Commission's Admin does its best to cope with the financial crisis · Sammanfattning av nyheter angående Kamangar gjord av studenter på universitetet i Amirkabir · Degradando al personal de la Comision · No to Economic Cannibalism Yes to Social Democracy and Co-decision · On Democracy and local Staff election results in Luxembourg 2007 · Mayday- Mayday Pensions going down · le douteux processus de certification de monsieur kallas · How the method sometimes malfunctions · dubious kallas certification process · articles 64 and 65 · ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SALARIE OGBL · 2000 job cuts and what we did about it · In defense of Iranian trade unionists · Faible politique anti harcelement · election results 2007 Luxembourg in Spanish · A Weak Anti Harassment Policy · Local Workers Teachers and Phantoms · Kallas CDR reform · Do you remember that 2000 Jobs were to go in 2006 · CDR COMPASS SCOP and the unfortunate Officials · Will it solve your promotion problems · Kallas CDR Ultimatum in Spanish · Le monologue de l Administration Sociale pourrait il etre ne serait ce qu au moins vaguement democratique · Die CDR- das Ultimatum und das Referendum · CDR in Hungarian · Democracia Ltd Abuso de la RFID ·

Current events
Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki RSS Maps rss Calendars
Powered by Tikiwiki CMS/Groupware | Installed by SimpleScripts