This is TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 by the Tiki community Mon 26 of Feb, 2018 [01:44 UTC]
Menu
Last actions

Är personalavdelningens sociala monolog ens avlägset demokratisk?

CDR-REC
Trade Unions
print
En français
In English

Är personalavdelningens sociala monolog ens avlägset demokratisk?


Under förhandlingarna om nytt personlautvärderingssystem, visade SID I en rapport att det nya utvärderingssystemet riskerar att ytterligare demoraliserar personalen. Dessvärre slog GD HR (Generaldirektoratet för personal och säkerhet) dövörat till. Deras svar till personalens och fackens protester gick i stil med: " Oberoende av vad ni tycker har vi nu infört förändringarna med giltighet från och med 2009".

GD HRs sociala dialog är avskärmad, oansvarig och ovedersäglig samt går stick i stäv mot EUs stadga om de mänskliga rättigheterna, vilken kommissionen själv undertecknat.

Tydligen ser GD HR ingen av oss här nere där det egentliga jobbet görs som viktiga intressenter. Men vem är egentligen kommissionens intressenter? Kan vi få veta vem som håller i trådarna, eller är sådan information priviligierad?

Förnekande av verkligheten är ,helt ologiskt, ett utmärkande drag hos kontrollmekanismen för ett 'Storebror' baserat system.

Detta demonstrerades 2007 som ett vapen i certifieringsprocessen i vilken AST personal med universitetsutbildning marginaliserades till förmån för de som saknade sådana kvalifikationer.

Det står nämligen i art 27 i tjänsteföreskrifterna att tjänstemän med bäst förmåga, effektivitet och integritet ska väljas bland det bredast möjliga geografiska urvalet bland EUs medlemsstater.

Detta visar på en tvehågsenhet som utmärker GD HRs politiska ledning (i rättvisans namn bör här nämnas att ett flertal större fackföreningar livligt argumenterade för att det är diskriminerande att befordra personal endast för att de har akademisk utbildning. Därför måste vi varna läsaren: det är OK att ta universitetspoäng för den som så önskar, men se till att köra i tentorna om du vill bli befordrad under din livstid inom kommissionen.
SID uppmärksammade också GD HR på faran med RFID chip i våra personalkort.

Under 2007's personalforum försäkrade J-M Barroso M Ashbrook att kommissionen ingalunda hyste några planer på att introducera denna teknologi.
Under EUROSTATs generalförsamling i januari 2008 försäkrade oss H Carré, Generaldirektör för Eurostat 2006-2008, att RFID teknologi inte kommer att användas inom kommissionen. Senare samma månad upptäckte vi att tekniken användes åtminstone av GD Informationssamhället och medierna, tydligen introducerad av kommissionär Reding själv. (se: 1, 2)

1946 skrev George Orwell i sin essay "Politik och det engelska språket":
“ In our times, political speech and writing are largely the defence of the indefensible...Thus political language has to consist largely of euphemism, question-begging and sheer cloudy vagueness.”

Ett annat fall är det där representanter för en fackförening begärde ett samordningsmöte rörande lönekorrigeringskoefficienten med GD HR inom ramen för den sociala dialogen. GD HR vägrade helt enkelt att träffa fackrepresentanterna.

I mars 2008 läste vi i European Voice att kommissionen misslyckats med att betala de böter som ålagts den av Domstolen i ett fall om anställningsförfarande.
Listan över GD HRs hårdhänta framfart kan göras mycket lång.

EUs politiker har behandlat sina medborgare efter samma mönster. Låt oss inte glömma talet om att euron skulle ge medborgarna ökat välstånd. Vi bevittnar nu istället '1000€ generationen' (3, 4, 5) inom vilken även akademiker måste ha flera jobb för att få det att gå ihop.

Unga akademiker tvingas bo kvar hos föräldrarna även efter att de avslutat sin utbildning därför att de helt enkelt inte har råd med eget boende varken om de är ensamstående eller har bildat familj.

Väljare i Frankrike, Holland och Irland har redan reagerat på det nonchalanta sett de behandlats med tre NEJ. Men våra ledare reagerade med fortsatt ointresse på dessa NEJ.

En medborgare skrev i en tidning; Vilken del av NEJ är det som Barroso och hans eurokrater i Bryssel inte förstår? Han hävdar att 18 medlemsstater har ratificerat detta vimsiga fördrag, men det gäller bara politierna, inte medborgarna.

Bertolt Brecht uttryckte detta mycket elegant 1953 efter arbetarupproret i Berlin: “Wouldn't it be easier for the governing class to dissolve the people and elect a new population?”.

Reza Fardoom
Ordförande för SID (2007)
George OrwellBertolt Brecht


Created by: admin last modification: Tuesday 13 of March, 2012 [14:34:05 UTC] by admin

wiki page: May 2013 01 · May Day 2012 · May Day 2012 ITUC · Challenge 01 · March8 2013 01 · 27 Nasty Foreigners 01 · Staff Budget 01 · Public Sector Enemy Number One? · Dyslexia at work in a multilingual environment · CA 17022012 lux 01 · CA Open Letter 01 · Eating Your Own Words · As Much Democracy as Possible in the Luxembourg Staff Committee Elections · Intra Muros 01 · No Nukes 01 · Nobel EU 01 · Incredible Statistics 01 · Disunited 02 · Dalli 01 · Heads Tails 01 · Art 27 04 · Staff General Assembly in support to the Contract Agents in Luxembourg · Staff Regulations Review 01 · Art 27 01 · Staff Development 01 · Deform 01 · Reform Evil_01 · Should EU Institutions discriminate against university educated citizens at a time of Generation 1000 euros and many university graduates out of a job · Two Xeform Two · Disunion 01 · G2004 01 · Some SID photos · Dgt Save Preamble 01 · front page history 06 · front page history 3 · front page history 5 · front page history01 · front page history02 · front page history4 · Chuck Norris Facts and Our Social Dialogue · Three Good Reasons 01 · SID Commission Brussels' candidates for Local Staff Committee elections 2012 · Ad Hoc 2011 01 · DGT – Restructuring, Can the disaster be averted? · DGT 01 · Comments and Views from Swedish EU officials on the forthcoming Review of the Staff Regulations for Officials of the EU Institutions · Kommentarer / synpunkter från svenska EU-anställda med anledning av den kommande revideringen av anställningsvillkoren inom EU · Swede Rep SE · Swede Rep EN · 7 orsaker + 1 slutsats => 2.000 jobb att rädda · Är personalavdelningens sociala monolog ens avlägset demokratisk? · Fighting Poll Tax 01 · seven reasons 01 · X Clock Card 01 · 2% Feminism kontra 98% Kvinnohatare · insure05 · Legal Insurance I · IBS 01 · Express versus SID · IP laws stop SMEs create jobs and prosperity for us all · Cutting Eurostat 01 · Fed EU EN 01 · Fed EU FR 01 · Wikiwitch01 · WikiWitch Aint Dead · Feminism Mysogynism 01 · Three Million 01 · 15 10 2011 · CA Coffee EN · CA Coffee FR · Slim Cat 01 · Bild kontra SID · bild01 · How to negotiate for the next Method · Pérez Reverte 01 · serge reynaud facteur menacer par les poursuites disciplinaires · serge reynaud the postman who is going though diciplinary procedure · Big_Middle_Little · 52.3 % of the votes = 85 % of the seats. Is this in the interest of Staff? · SID platform · SID on president José Manuel Durão Barroso's State of the Union Address 2011 speech in Strasbourg · X ChamberPot 01 · Goin Viral 01 · Steps CA 01 · Big Bad HR 01 · SID's petition 192/2009 is finally through to the Legislative Committee · Public Sector Strike in the UK on 30 June 2011 and EU Officials Strike in Brussels on 29 June 2011 · Public Transport Petition · May 2011 · Profs de Langue 01 · We've Come A Long Way · X02 ShipWrecked 02 · ShipoWrecked 01 · Limited Careers · Contempt of Court Contempt of Luxembourg · do you want to take the red or the blue pill · SID questions Commission proposal to reform once again the EU Staff Regulations · X01 01 · Defend Pensions FR · Defend Pensions EN · Arbitrary Procedures 01 · Unanswered questions to Mr Kallas · Une déclaration de guerre du Conseil contre le Service public européen · Charte Européenne des Droits fondamentaux : Dernière forteresse de l'espérance ? · Staff General Assembly in support to the Contract Agents · Regarding collective action of SJE and SID against our salary cuts · Clinging to EU charter of Fundamental Rights as the best bastion of hope · How many IT jobs are to be lost as a result of Cloud Computing madness · Budget Line 26 01 02 11 · SID became an affiliate member of Amnesty International UK · SID candidates for Brussel Staff Committee election and their program · SID candidates in VOTE THE CHANGE list in Luxembourg Local Staff Elections 2010 · Message of solidarity from SID to all Irish Public Service trade Unions · A Thought for Mayday 2010 · Mayday 2010, No to Bailing Out Billionaires, Yes to Real Economic Development · Local Staff Committee Rules · Local Staff Election system and results · National Union of Teachers · Highlights of SID platform · Detached from Democracy · Beyond Local Staff Elections · The D stands for Democracy · All you ever wanted to know about SID · The Roots of SID · March 8th; Help Amnesty International Stop War Crimes Against Women and their Children · March 8, Women and Hot Air · Protect the EU from its Friends · Does Admin believe in Miracles? · Corporations versus Citizens; Profit before People · Crucifixion and the CDR · Commission's Admin does its best to cope with the financial crisis · Sammanfattning av nyheter angående Kamangar gjord av studenter på universitetet i Amirkabir · Degradando al personal de la Comision · No to Economic Cannibalism Yes to Social Democracy and Co-decision · On Democracy and local Staff election results in Luxembourg 2007 · Mayday- Mayday Pensions going down · le douteux processus de certification de monsieur kallas · How the method sometimes malfunctions · dubious kallas certification process · articles 64 and 65 · ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SALARIE OGBL · 2000 job cuts and what we did about it · In defense of Iranian trade unionists · Faible politique anti harcelement · election results 2007 Luxembourg in Spanish · A Weak Anti Harassment Policy · Local Workers Teachers and Phantoms · Kallas CDR reform · Do you remember that 2000 Jobs were to go in 2006 · CDR COMPASS SCOP and the unfortunate Officials · Will it solve your promotion problems · Kallas CDR Ultimatum in Spanish · Le monologue de l Administration Sociale pourrait il etre ne serait ce qu au moins vaguement democratique · Die CDR- das Ultimatum und das Referendum · CDR in Hungarian · Democracia Ltd Abuso de la RFID ·

Current events
Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki RSS Maps rss Calendars
Powered by Tikiwiki CMS/Groupware | Installed by SimpleScripts